Generalforsamling

Onsdag den 13. september i Sindal Hallen.

Der var en flot tilslutning til årets generalforsamling, 99 andelshavere mødte op i Sindal Hallen.

Aftenen startede med spisning, menuen var som tidligere stegt flæsk med persillesovs. En populær ret virkede det til, og mætte og veltilfredse kunne vi starte generalforsamlingen.

Bjarne Christensen bød velkommen, og første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Det blev igen advokat Johannes Funch der blev valgt til denne æresfulde post.

Formand Bjarne Christensen fremlagde årets beretning, som var delt i to afsnit. Første del omhandlede det år vi har afsluttet, anden del omhanlede det arbejde vi arbejder med nu. Der blev talt om varmeprisen, som lige nu er historisk lav, hvad der var sket frem til sommerferien med vores nye byggeri på Gutenbergvej. Jesper Skrubbeltrang fortalte om de nye varmemålere samt yderligere om byggeriet. Birger Nielsen orienterede om renoveringen af rør samt tidsplan for kommende renoveringer. Anden del omhandlede også byggeriet, en kommende omlægning af regnskabsåret, investering i el kedel samt den daglige arbejdsrytme på værket for medarbejdere og bestyrelse.

Regnskabet blev fremlagt på en god og let forståeligt måde af Ole Ejsing fra BDO. Regnskabet kan du finde andet sted her på hjemmesiden.

Der var få spørgsmål, som blev besvaret, hvorefeter både beretning og regnskab kunne godtages.

Budgettet blev fremlagt, hvorefter der var valg til bestyrelsen. På valg var Bjarne Christensen og Erik Ørum, som begge blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Mogens Fonseca som 1. suppleant og Peter Muhlig som 2. suppleant.

Bjarne Christensen sluttede en god generalforsamling med tak til fremmødte, dirigenten, samarbejdspartnere, Hjørring Kommune, medarbejdere og bestyrelseskollegaer.