Bestyrelsesmøde marts 2017

27. marts

 

Vi har nu modtaget tilbud fra firmaer der ønsker at deltage i licitationen på vores nye varmeværk. Der er tre firmaer der har fremsendt tilbud. Alle bud var noget højere end det budgetterede, hvorfor der ikke er valgt et af forslagene endnu. Vi arbejder med sagen, og så snart der forligger en afgørelse, vil det blive meddelt her på hjemmesiden.

Udskiftningen af målere er nu nået op på ca. 1000 stk, samt der er opsat 8 koncentratorer. Det er det modem der sender alle oplysninger videre til varmeværket. Hele projektet skal være færdig den 30. juni.

Generatoren på en af vore motorer skal renoveres. Jesper har modtaget tilbud fra to firmaer, som han nu nærlæser og herefter træffer en afgørelse. Grunden til at vi holder liv i de gamle motorer er, det tilskud vi modtager for at stå til rådighed med el produktion. Det tilskud bortfalder 31.12.2018, hvorfor vores nye værk skal være i drift til den tid.

Vi havde planlagt flere ting til dette møde, som vi måtte udsætte grundet tilbudsmaterialet. Men der vil blive afholdt et info møde, når vi ved besked om det endelige resultat, samt datoen for 1. spadestik. Mange ting har også virket forvirrende på mange, med de udtalelser der er fremkommet i pressen. Vi bliver ikke ramt, som Brønderslev, af det tilskud der bortfalder. Den kedel vi har valgt er en helt anden slags, og derfor ikke omfattet af denne lovændring. Ligeledes har omtalen fra Herning om den store stigning på fjernvarme, vakt stor undren. Vores værk er forbrugerejet, værket i Herning kommunalt ejet, så derfor kan der ikke spekuleres i at hæve opsparet kapital her i Sindal. Så slap bare af og nyd den billige varmepris, som vi præsterer i øjeblikket.