Bestyrelsesmøde

Februar måned.

Vi har modtaget materialet retur angående EU udbuddet på vores nye anlæg. Alt er blevet nøje gennemgået af Rambøll, Bundgaard og vores driftsleder. Der var 11 virksomheder der ønskede at deltage, og som opfyldte de kriterier der var opstillet. Der var udvalgt fire af gruppen, og bestyrelsen valgte enstemmigt at følge dette råd. Disse fire virksomheder skal nu afgive bud på det nye byggeri.

Når tilbuddene er indkommet og gennemgået, vil der blive fundet en vinder. Vi håber at kunne tage første spadestik på Gutenbergvej i maj måned.

Når vi har det endelige tilbud og alle relevante og korrigerede tegninger klar, forventer vi at afholde et informationsmøde i Sindal Halllen, hvor alle andelshavere kan komme for at se og høre om det nye varmeværk.

Udskitningen af varmemålere går så godt at Kamstrup færdiggør udskiftningen i dette regnskabsår. Men betalingen bliver fortsat over to regnskabsår, en løsning vi er meget godt tilfres med.