Bestyrelsesmøde

Mødet afholdt i mødelokalet på Varmeværket, mandag den 20. november 2017.

Vi startede med en gennemgang af referatet fra mødet med Dall Energy om nogle optioner, der skulle tages stilling til, vedrørende det nye værk på Gutenbergvej. Jesper viste herefter en spændende 3D version af værket på storskærm. Længe leve den nye teknologi.

Arbejdet med værket skrider planmæssigt frem, og Vennelyst skal aflevere lukkede rum til den 22. december. Vi kan allerede nu se, hvor stort et byggeri der skyder op på grunden. Der arbejdes med endelig pris på transmissions ledningen og sammenkoblingen på begge værker. Det første overslag fra Rambøll er en del afvigende fra de tilsendte tilbud, men vi arbejder på en løsning. 

Det tidligere nævnte samarbejde med Sindal Vand på administrativt plan ser ikke ud til at lykkes. Der er åbenbart ikke samme syn på de arbejsmæssige og økonomiske besparelser i begge bestyrelser.

Der har været besøg af SKAT på Varmeværket. De havde varslet en gennemgang på to timers varighed, men heldigvis er der styr på vores administration, så det hele kunne klares på 50 minutter. Alt var som det skulle være.