Bestyrelsesmøde.

Afholdt torsdag den 28. september 2017

Til dette møde var vores to nye suppleanter, Mogens Fonseca og Peter Muhlig deltagere. De vil også blive indbudt til kommende bestyrelsesmøder.

Vi startede med at konstituere bestyrelsen efter generalforsamlingen. Formand: Bjarne Christensen, næstformand: Jens Ole Jørgensen og sekretær: Ulrik Nielsen.

Generalforsamlingen blev evalueret. Vi mente alle det var en rigtig god aften, og den form vi nu har valgt hvor beretningen er med indlæg af medarbejdere samt dias show på storskærm virker godt. Ligeledes vil der også fremover være spisning og generalforsamling i samme sal.

Der arbejdes med Sindal Vand om et kommende samarbejde på administrativt plan. Kan vi skære i omkostningerne på begge værker vil det være en "vin vin" situation.

Arbejdet på Gutenbergvej skrider godt frem. Det gode vejr vi har haft på det sidste, har bevirket at tidsplanen nu igen holdes. Støbning af de 9 meter høje mure vil snart blive sat i gang. Der blev planlagt kommende BYG SOL møde med alle håndværkere, som er et møde hvor alle er orientert om, hvad der foregår på byggepldsen. Det giver et meget bedre samarbejde mellem håndværkerne fra de forskellige fag, der er på pladsen.

Krav fra Virksomhedsregisteret blev drøftet, driftsgælden blev forhøjet og Hjørring Kommune vil blive kontaktet angående garantiprovisionen. I andre kommuner er den betydelig lavere end her. Der vil igen blive sat nye hækplanter. Mon ikke vedkommende der tror man bare kan hente vores hæk, har planter nok? Blomsterengen som ikke har været helt på toppen i år, vil blive forsøgt igen med ny leverandør. Ny mulighed for at tilmelde os på el spot markedet i nystartet samarbejde, vil blive fulgt op. Der kan ligge en rigtig god indtjening på vore gode gamle gasmotorer.

Et godt møde med mange emner fra vores eget værk, men også ting der arbejdes med i det danske folketing samt i EU. Der er mange ting på banen som kan påvirke vores "lille" værk i Sindal.