Bestyrelsesmøde juni

26. juni 2017

Mødet startede sammen med vores revisor, som havde forslag til næste års budget. Efter grundige beregninger nåede vi frem til en varmepris der siger 80,00/Gj eller 288,00/Mvh. Der henlægges 1.250.000 til el kedel, som vi stadig tror der er en økonomisk fordel at investere i.

Byggeriet skrider frem på Gutenbergvej, vi slås med med vand i udgravningen. Fire store pumper arbejder på højtryk. Belåningen er klar, vi har lånt 50.000.000 kroner i Kommunekredit til en effektiv rente på 1,6 %. Dertil skal lægges en årlig provision til kommunen af restbeløbet på 0,75 %. Denne provision vil i hele lånets løbetid beløbe sig til ca. 3,5 mil. kroner. En indtægt som må være ekstra for kommunen, så vi må håbe, at hele beløbet bruges til aktiviteter, der foregår i eller omkring Sindal. Der er bestilt vidieoudstyr, så hele pladsen vil være vidieo overvåget. Der bliver holdt bygge-, projekterings- og sikkerhedsmøder.

Der var mødt mange op til vores første spadestik, og der var flot deltagelse til informationsmødet i Sindal Hallen. Dette vakte stor glæde i bestyrelsen, og vi evaluerede dagen med stor tilfredshed. Der opstilles stativer med foldere om byggeriet i SIF´s klubhus, biblioteket, Superbrugsen samt Sindal Hallen.

Følg byggeriet på vores hjemmeside, der tages hele tiden nye billeder, så alle kan følge med i det store projekt.

Aflæsningen af årets varmeforbrug er næsten afsluttet. Der er 164 husstande som ikke er blevet tilkoblet med de nye målere. Det er sidste gang, hvor medarbejderne behøver at forlade varmeværket for at foretage aflæsning. De øvrige ca. 1240 husstande kunne i år aflæses på meget få minutter, via det nye system. Systemet viste også, at der i syv husstande måske er brud på anlægget. Dette vil nu blive nærmere undersøgt. På generalforsamlingen i september, vil der blive orienteret om de nye ting, som målerne kan klare, samt mulighed for at søge nedsat præmie for hus forsikringen.

Renoveringen af Østerlund, Parallelvej og Nyvangen, som udføres til efteråret vil blive udført af Gadens VVS.